Basit Omurga ve Omurilik Anatomisi

Anasayfa Basit Omurga ve Omurilik Anatomisi

Basit Omurga ve Omurilik Anatomisi

Omurga, 33 adet omur kemiğinden oluşur. Bu kemiklerin 7 tanesi boyun omuru, 12 tanesi sırt omuru, 5 tanesi bel omurudur. Beş tanesi birleşmiş olarak sakrum denilen kemiği ve 4 tanesi yine birleşmiş olarak koksiks denilen kuyruk sokumu kemiğini oluşturur. Omurganın görevi omuriliği korumak ve gövdeyi dik pozisyonda tutmak için destek sağlamaktır.

Birinci ve ikinci boyun omuru ve birleşik olan omurlar hariç diğer omur kemikleri arasında disk adı verilen destek yapıları bulunur. Diskler, ortasında yumuşak jelatinöz kıvamlı nükleus pulposus denilen bölüm ile bunların çevresinde daha sert elastik yapıdan oluşan annulus fibrosus denilen bölümden oluşur. Diskler, omur kemiklerine destek olup üzerlerindeki yükü dağıtan, darbelerin bir kısmını emen esnek bir yapı görevi görür.

Omur kemikleri disk yapıları, ligaman denilen bağ yapıları ve küçük eklem yapıları ile birbirine bağlanır. Omur kemiklerinin bu şekilde birbirine bağlanıp omurgayı oluşturması ile her bir omur kemiğinin arka bölümünde bulunan küçük kanal birleşerek omurga kanalı denilen silindirik bir kanalı oluşturur. Omurilik, bu kanal içinde yer alır. Beyin sapının devamı olarak birinci boyun omurundan (C1) birinci bel omuruna (L1) kadar uzanır. Bundan sonraki bölüm saçak şeklinde (cauda equina) sinir liflerinden oluşur. Omurilikten sağlı sollu birer çift olarak spinal sinir denilen periferik sinir sistemini oluşturan 31 çift sinir çıkar. Bunların 8 tanesi boyun, 12 tanesi sırt, 5 tanesi bel, 6 tanesi kuyruk sokumu bölümündedir. Bu sinirler kollara, gövdeye, bacaklara ve iç organlara gider.