Beyin Tümörleri

Anasayfa Beyin Tümörleri

Beyin Tümörleri

Beyin tümörlerinin nedenleri çok iyi bilinmemektedir ama radyasyon, genetik hastalıklar,aile bireylerinde tümör olması, bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar, stress ve çeşitli çevresel kanserojen maddelere maruz kalmak risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Beyin tümörlerinin hücrelerin kromozom yapılarında yer alan belirli genlerin hasarlanması veya uygun fonksiyon görmemesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Genlerdeki bu hasarlanma veya fonksiyon bozukluğu çeşitli çevresel faktörler sonucu olabileceği gibi bazı kişilerde genetik hastalıklar   nedeniyle doğuştan olabilir.Hücrenin bölünmesini kontrol eden iç mekanizmaların hasarlanması sonucu hücre kontrolsüz olarak hızlıca bölünmeye ve çoğalmaya başlar ve sonuçta anormal bir kitle yani tümör şeklini alır. Hızlıca büyüyen tümör için normal doku için gerekenden daha fazla oksijen ve besine ihtiyaç vardır. Bu nedenle tümör kendisi için gerekli besin ve oksijen ihtiyacını karşılayacak olan kan damarlarının büyümesini sağlayacak maddeler üretir.

Beyin tümörleri primer (beyin dokusu kaynaklı) ve metastatik (başka yerden beyine yayılmış) olarak iki ana gruba ayrılır. Primer beyin tümörleri ya beyin dokusundan yada onu çevreleyen dokulardan kaynaklanır. Ayrıcametastatik tümörler malign (kötü huylu, kanser) olarak kabul edilmesine rağmen pimer beyin tümörleri malign veya benign (iyi huylu, kanser olmayan) olabilir.

Beyin tümörlerinin bulguları bulunduğu beyin bölgesine göre oldukça değişkendir. Genellikle eşlik eden bulgular sabahları daha şiddetli olan baş ağrısı, bulantı, kusma, epilepsi nöbeti, kişilik değişikliği, konuşma bozukluğu, işitme bozukluğu, denge bozukluğu, vücudun bir bölümünde uyuşma veya güç kaybı, görme bozukluğu ve bilinç bozukluğudur.

Tanı için çeşitli bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleri kullanılır.

Tümörün primer veya metastatik, benign veya malign olmasına göre tedavide mikrocerrahi, radyocerrahi (gama knife, cyber knife), radyoterapi (standart eksternal radyoterapi, IMRT, 3DCRT, proton ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) yöntemleri tek başına veya birlikte kullanılır. Her tedavi yönteminin kendine özgü riskleri ve yan etkileri vardır. Tüm bu tedavi yöntemlerine ek olarak halen araştırma safhasında olan immünoterapi, gen tedavisi gibi yöntemler vardır.

Diğer Alanlar