Spondilolistezis (Omurga Kayması)

Anasayfa Spondilolistezis (Omurga Kayması)

Spondilolistezis (Omurga Kayması)

Spondilolistezis veya Türkçe adı ile omurga kayması çeşitli nedenlere bağlı olarak, üst üste hizalı dizilimde olan omurgaların bir veya daha fazlasının bu hizalı dizilimi bozacak şekilde yer değiştirmesi yani kaymasıdır. Bu kayma genellikle öne doğru olabileceği gibi arkaya, sağa veya sola olmak üzere her yöne doğru olabilir. Kayma boyun, sırt ve bel omurgalarından herhangi birinde olabilir. Tek omurgada olabileceği gibi birden fazla omurgada da olabilir. En fazla bel bölgesinde görülür. Boyun ve sırt bölgesinde olanlar genellikle travmaya bağlı olarak ortaya çıkar.

Omurga kayması nedenlerine göre altı ana gruba ayrılır:

 1. Dejeneratif:  Genellikle orta yaş ve üzerinde görülür. Omurgadaki küçük eklemlerin yaşlanmaya bağlı olarak kireçlenmeleri ve yapılarının bozulmasına , ayrıca omurgalar arasında yer alan ligaman denilen esnek yapıların zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkan omurga kaymasıdır.
 2. Travmatik:  Geçirilen bir kaza nedeniyle omurga kemiğinin arka bölümünde oluşan kırıklara bağlı olarak  oluşan omurga kaymasıdır.
 3. Displastik:  Omurga kemiğindeki doğuştan olan anormalliklere bağlı olarak ortaya çıkan omurga kaymasıdır.
 4. İstmik:  Çeşitli nedenlere bağlı olarak omurga kemiğinin  arka bölümünde yer alan (pars interartikülaris) defektlere bağlı oluşan omurga kaymasıdır.
 5. Patolojik:  Enfeksiyon, tümör gibi nedenlere bağlı olarak oluşan omurga kaymalarıdır.
 6. Ameliyat sonrası:  Daha önce geçirilen omurga ameliyatlarına bağlı olarak oluşan omurga kaymalarıdır.

Kaymanın şiddetine göre 4 gruba ayrılır:

 1. 1. Derece : %0-25
 2. 2. Derece : %25-50
 3. 3. Derece : %50-75
 4. 4. Derece : %75-100
 5. 5. Derece : %100 den fazla

Omurga kayması olan hastalarda şikayetler kaymanın bulunduğu bölgeye göre değişir. Genellikle bel bölgesinde görüldüğü için şikayetler de bu bölge ile ilişkilidir. Genellikle belde sertlik hissi, bacaklarda gerginlik hissi, bel, kalça ve bacaklarda ağrı, uyuşma  gibi şikayetlere neden olur. Muayenede  sinir germe testlerinde pozitiflik, his kusurları, kuvvet kayıpları tespit edilebilir veya normal muayene bulguları olabilir.

Tanı koymaya yardımcı olacak tetkikler ayakta dik pozisyonda önden ve yandan çekilmiş röntgen filmleri, ayakta öne ve arkaya eğilerek yandan çekilen röntgen filmleri, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektrofizyolojik testlerdir.

Tedavisi konservatif (cerrahi dışı) ve cerrahi olarak iki gruba ayrılır:

Konservatif tedavi seçenekleri genellikle hafif dereceli, aralıklı ağrısı olan, muayenesi normal olan hastalarda uygulanır. Ağrı kesici ilaçlar, egzersizler, korse kullanımı ve fizik tedavi uygulamalarını içerir.

Cerrahi tedavi ise şiddetli ve sürekli ağrısı olan, muayenesinde his kusurları ve kuvvet kayıpları olan hastalarda uygulanır. Teknik olarak kabaca kaymanın olduğu bölgede sıkışan sinirlerin rahatlatılması ve kaymanın düzeltilip omurgaların vidalarla birbirine sabitlenmesi olarak özetlenebilir.

Sağlıklı günler.

Diğer Alanlar