Kurslar

Anasayfa Kurslar

1- 18-20.05.2018             

Neurosurgery Course Series 7 - 4th Prof. Dr. Evandro de Oliveira Skull Base Course - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi , İstanbul

2- 11.11.2017                  

Lomber Endoskopik Girişimler Kursu - Türk Omurga Derneği, Ankara

3- 11-12.03.2016              

1. İstanbul Hipofiz Sempozyumu ve Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu - İstanbul Üniversitesi Hipofiz Merkezi, İstanbul

4- 29.10.2015                   

Sagittal Balance Master Course - - TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Antalya

5- 25.09.2014                   

Spinal Denge ve Erişkin Deformitesi Kursu - TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, İzmir

6- 30.04-03.05.2014         

Pediatrik Nöroşirürji Kursu - TND Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu, Gaziantep

7- 25-26.10.2013              

AOSpine Masters Symposium - Spinal Tumor and Infection, İstanbul

8- 23-24.10.2013              

Disk Hernilerine Spinal Endoskopik Yaklaşım Çalıştayı - TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Ankara

9- 17.04.2013                   

Adult Deformity – Pre-meeting Course Scoliosis Research Society,Ürgüp

10- 31.03.2013                   

Sagittal Balance Master Course – Türk Omurga Derneği ve Eurospine, İzmir

11- 16.03.2013                  

Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimulasyonu Teknik Uygulama ve Programlama Kursu – Medtronic, İstanbul

12- 01.01-31.12.2011        

Türk Omurga Derneği- Eurospine  Spine Course Diploma, Ankara

13- 03-04.12.2010             

AOSpine Advances Symposium-Deformed Spine, İstanbul

14- 20.10.2009                  

Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi – İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara

15- 24-25.09.2009             

Supra-İnfratentoriyal Bölge ve Ventriküllere Mikrocerrahi ve Endoskopik Yaklaşımlar Kursu-TND Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu –İstanbul

16- 21-23.11.2008             

8.Spinal Cerrahi Kursu “İleri Kurs”- TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, İzmir

17- 19.04.2008                  

Karotis Arter Cerrahisi Kursu – Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, Ankara

18- 30.11-01.12.2007        

Orbita,Anterior Fossa ve Sellar Bölgenin Mikrocerrahi Anatomisi – TND Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, Ankara

19- 26.10.2007                   

1. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Kursu – Hacettepe Üni.Tıp Fak. Ankara

20- 29.06–02.07.2006           

TND Spinal Cerrahi Yaz Okulu AİBÜ Düzce Tıp Fak. Bolu

21- 17–18.05.2006                

Nöroendoskopi Kursu-Ege Üni. Tıp Fak. , İzmir

22- 12.05.2006                     

Hipofiz Anatomisi ve Cerrahisi Kursu-Hacettepe Üni. Tıp Fak. , Ankara

23- 19.04.2002                    

Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu-Pamukkale Üni.Tıp Fak.Denizli

24- 12–17.03.2002              

TND Eğitim Kursu-Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi-Çeşme

25- 08.02.2002                     

Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu-Pamukkale Üni.Tıp Fak., Denizli

26- 28–29.11.2001              

Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu-Pamukkale Üni. Tıp Fak., Denizli

27- 13–18.03.2001              

TND Eğitim Kursu-Tümörler-Antalya

28- 25–26.11.2000

3. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu- Ege Üni. Tıp Fak. İzmir