Eğitim

Anasayfa Eğitim
  •  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983-1990
  •  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Nöroşirürji AD. 1997-2003