Bilimsel Yayınlar

Anasayfa Bilimsel Yayınlar

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Özhan MÖ, Süzer MA, Eşkin MB, Çaparlar C,  Atik B, Özdener KM, Özışık P, Savaş A  “Parkinson Hastalığının Tedavisi İçin Derin Beyin Stimülasyonu Uygulamasındaki Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Klinik Araştırma” Anestezi Dergisi  20 (2): 86 – 91 (2012)

A2. Süzer MA, Özhan MÖ, Eşkin MB, Atik B, Çaparlar C, Özdener KM  “Akciğer Herniasyonu Olan Bir Hastada Spinal Anestezi İle Gerçekleştirilen Lomber Laminektomi (Olgu Sunumu)”  Turk J Anaesth Reanim  41:146-8 (2013)

A3. Yılmaz A, Avcil M, Kızılay Z, Özdener KM, Çırak B, Tahta K "Evaluation of the Relationship of Intracranial Pressure with the Levels of Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis Hormones on Prognosis in Severe Brain Injury  Meandros Med Dent J 18:13-19 (2017)

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Canseco, J.A., Schroeder, G.D., Patel, P.D. et al. “Regional and experiential differences in surgeon preference for the treatment of cervical facet injuries: a case study survey with the AO Spine Cervical Classification Validation Group ” Eur Spine J. 2021 Feb;30(2):517-523. doi.org/10.1007/s00586-020-06535-z. Epub 2020 Jul 22. PMID: 32700126 

B2. Karamian BA, Schroeder GD, Holas M, Joaquim AF, Canseco JA, Rajasekaran S, Benneker LM, Kandziora F, Schnake KJ, Öner FC, Kepler CK, Vaccaro AR; AO Spine Subaxial Injury Classification System Validation Group. “Variation in global treatment for subaxial cervical spine isolated unilateral facet fractures.” Eur Spine J. 2021 Jun;30(6):1635-1650. doi: 10.1007/s00586-021-06818-z. Epub 2021 Apr 2. PMID: 33797624.

B3. Özışık, P.A., Özdener, K.M., Ural, B. et al. Clinical and ethical perspective of neurosurgical care in patients from beyond the southern border of Turkey: challenges of patients in war. J Public Health (Berl.) (2021). https://doi.org/10.1007/s10389-020-01434-5

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Güler ÜÖ, Özdener KM, Palaoğlu S “Surgical technique of transoral vertebroplasty for benign bone cyst in C2- A case report and review of the literature” 29th Annual Meeting Cervical Spine Research Society-European Section  Cervical Sagittal Balance  Bordeaux-France 2013 (P12)

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Tahta K, Çırak B, Coşkun E, Süzer T, Özdener KM, Özçelik YL. “Spinal Travmaya Eşlik Eden Multisistem Yaralanmaları”  Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi  Antalya 2001 (SS-33)

C2. Coşkun E, Çırak B, Süzer T, Özdener KM, Şahin S, Tahta K. “Tavşanlarda Kronik Kompresif  Servikal Myelopati Modeli”   Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi  Antalya 2001 (PB-52)

C3. Çırak B, Pakdemirli E, Tahta K, Özdener KM. “Terminal Ventrikül”   Türk Nöroşirurji Derneği 15. Bilimsel Kongresi  Antalya 2001 (PB-153)

C4. Süzer T, Bayram Çırak, Coşkun E, Tahta K, Özdener KM, Özçelik L, Yağcı B  “Mikrocerrahi ile Tedavi Edilen Pons Apsesi: Olgu Sunumu”   Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi İstanbul 2002 (SP-19)

C5. Özdener K, Tahta K, Coşkun E, Süzer T, Özçelik Y, Karadağ T, Külahçılar Z,Kaptanoğlu B. “Ağır Kafa Travmalı Olgularda İntrakranial Basınç ve Hipotalamo-hipofizer gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”  Türk Nöroşirurji Derneği 17. Bilimsel Kongresi  Antalya 2003 (S25/S01

C6. Coşkun E, Süzer T, Özdener K, Tahta K. “Epidermoid Tümör Cerrahisi Sonrası Pakimenenjit” Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi Antalya 2003 (P01/P16)

C7. Özdener KM, Çukur S, Aksel F. “Lomber Disk Hernisini Taklit Eden Spinal Tümör: Olgu Sunumu”  Türk Nöroşirurji Derneği 20. Bilimsel Kongresi Antalya 2006 (PS-372)

C8. Özdener KM, Özışık P. “Postoperatif Brucella Spondilodiskitisi” Türk Nöroşirurji Derneği  24. Bilimsel Kongresi  Antalya 2010 (EPS-017)

C9. Erol T, Uludağ M, Özdener K, Karabudak D, Güngen Y, Özenç A, Özdemir A. “Lenf Nodu Metastazı ile Seyreden Presakral Yerleşimli Ganglionöroma” 19.Ulusal Cerrahi Kongresi  Antalya 2014 (PS-1143)

C10. Aykaç B,  Ayhan S, Yüksel S, Güler ÜÖ, Özdener KM, Urquiza FP,  Alanay A,  Pérez-grueso S, Francisco J,  Acaroğlu E, European Spine Study Group.  Servikal Omurga Sagital Spinal Dizilim Sınıflamasının Erişkin İdiopatik Skolyozu Olan Hastalarda Klinik Kullanımı: Güvenilir ve Etkin mi ?” 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 Kasım 2014 Antalya (S1-8)

D. Kitap / bölüm çevirileri:

D1. Kubilay Murat Özdener, Özden Obuz. "Ekstrakraniyal Karotis Rekonstrüksiyonu Sırasında İzleme Yöntemleri", Ameliyat Sırasında Nöromonitorizasyon, Christopher M. Loftus, Jose Biller, Eli M. Baron, Çeviri Editörleri: Onur Özlü, Uygur Er, Sühendan Er, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 11-23, 2016

D2. Kubilay Murat Özdener, Pınar Özışık. "Karotid Arter Rekonstrüksiyonunun Ameliyat İçi Değerlendirilmesinde Ultrasonografi", Ameliyat Sırasında Nöromonitorizasyon , Christopher M. Loftus, Jose Biller, Eli M. Baron, Çeviri Editörleri: Onur Özlü, Uygur Er, Sühendan Er (eds), Pelikan Yayıncılık, Ankara, 67 - 77, 2016