Kübital Tünel Sendromu

Anasayfa Kübital Tünel Sendromu

Kübital Tünel Sendromu

Elin üç ana sinirinden biri olan ulnar sinirin dirsek bölgesinde sıkışması veya basınca maruz kalması sonucu ortaya çıkan tablodur.  Sinir, dirseğimizin iç tarafındaki iki kemik çıkıntısının arasından ilerleyerek bu bölgedeki kasın iki başlangıç noktası arasındaki kübital tünel denilen yapı içerisinden geçer. Bu bölgede sinir çok yüzeyelleştiği için basıya ve travmaya açıktır.

Dirseğimizi büktüğümüzde sinir gerilir ve tünelin çapı küçülür. Dirseğin uzun süreli bükülü kaldığı durumlar veya tekrarlayan bükme hareketleri örneğin, bilgisayar kullanma, araba kullanma, yazı yazma, eli başının altında uyuma, uzun süreli olarak dirseğinizi sert bir zemine dayamak sinirin tünelde sıkışmasını kolaylaştırır. Ayrıca daha önce geçirilmiş dirsek kırıkları, dirsekte oluşan kitleler, artrit ve romatizmal hastalıklar da sinir sıkışmasına neden olabilir.

Hastalar genellikle ön kollarının iç yüzü ve elde, yüzük parmak ile küçük parmakta uyuşma karıncalanmadan şikayetçidirler. Dirsek bölgesinden ele doğru yayılan ağrı olabilir. Sinirdeki basının uzun süreli olduğu ileri evrelerde küçük parmak kısmındaki kaslarda erime ve güçsüzlük başlar.

Tanı, hastanın öyküsü ve muayene bulguları yanında elektrofizyolojik testler ile koyulur. Nadiren ultrasonografi, dirsek MRG, ulnar sinir MR nörografi gibi ileri tetkikler gerekebilir.

Tedavide şikayetleri yeni başlamış, erken evrede tanı koyulan hastalarda siniri sıkıştıracak pozisyonlardan kaçınmak için dirsek hareketlerini sınırlayıcı davranış terapisi, fizyoterapi uygulamaları, dirseği düz pozisyonda tutacak atellerin kullanımı ve antienflamatuar ilaç kullanımı faydalı olabilir.

Bu tedaviden fayda görmeyen hastalarda veya ileri evre hastalığı bulunan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide amaç sinirin sıkıştığı bölgede sinirin serbestleştirilmesidir. Hastaların büyük çoğunluğunda uygun tedavi yöntemleri ile tam iyileşme sağlanabilmektedir.

Sağlıklı günler.

Diğer Alanlar