Üyelikler

Üyelikler

  • Türk Nöroşirürji Derneği
  • Türk Omurga Derneği
  • Türk Tabipleri Birliği

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi - ANKARA