Kurslar

Kurslar

E1. 25–26.11.2000               3. Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu- Ege Üni. Tıp Fak. İzmir
E2. 13–18.03.2001               TND Eğitim Kursu-Tümörler-Antalya
E3. 28–29.11.2001               Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu-Pamukkale Üni.
                                            Tıp Fak.,Denizli
E4. 08.02.2002                     Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu-
                                            Pamukkale Üni.Tıp Fak., Denizli
E5. 12–17.03.2002               TND Eğitim Kursu-Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi-Çeşme
E6. 19.04.2002                     Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu-Pamukkale
                                            Üni.Tıp Fak.Denizli
E7. 12.05.2006                     Hipofiz Anatomisi ve Cerrahisi Kursu-Hacettepe Üni. Tıp
                                            Fak. , Ankara
E8. 17–18.05.2006                Nöroendoskopi Kursu-Ege Üni. Tıp Fak. , İzmir
E9. 29.06–02.07.2006           TND Spinal Cerrahi Yaz Okulu AİBÜ Düzce Tıp Fak. Bolu
E10. 26.10.2007                   1. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Kursu – Hacettepe Üni.Tıp
                                            Fak. Ankara
E11. 30.11-01.12.2007         Orbita,Anterior Fossa ve Sellar Bölgenin Mikrocerrahi
                                            Anatomisi – TND Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim
                                            Grubu, Ankara
E12. 19.04.2008                   Karotis Arter Cerrahisi Kursu – Ulusal Vasküler Cerrahi
                                            Derneği, Ankara
E13. 21-23.11.2008              8.Spinal Cerrahi Kursu “İleri Kurs”- TND Spinal ve Periferik
                                            Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, İzmir
E14. 24-25.09.2009              Supra-İnfratentoriyal Bölge ve Ventriküllere Mikrocerrahi
                                            ve Endoskopik Yaklaşımlar Kursu-TND Cerrahi
                                            Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu –İstanbul
E15. 20.10.2009                   Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi – İl
                                            Sağlık Müdürlüğü, Ankara
E16. 03-04.12.2010              AOSpine Advances Symposium-Deformed Spine, İstanbul
E17. 01.01-31.12.2011         Türk Omurga Derneği- Eurospine  Spine Course Diploma,
                                            Ankara
E18. 16.03.2013                   Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimulasyonu Teknik
                                            Uygulama ve Programlama Kursu – Medtronic, İstanbul
E19. 31.03.2013                   Sagittal Balance Master Course – Türk Omurga Derneği ve
                                            Eurospine,İzmir
E20. 17.04.2013                   Adult Deformity – Pre-meeting Course Scoliosis Research
                                            Society,Ürgüp
E21. 23-24.10.2013              Disk Hernilerine Spinal Endoskopik Yaklaşım Çalıştayı -
                                            TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim
                                            Grubu, Ankara
E22. 25-26.10.2013              AOSpine Masters Symposium - Spinal Tumor and
                                            Infection, İstanbul
E23. 30.04-03.05.2014         Pediatrik Nöroşirürji Kursu - TND Pediatrik Nöroşirürji
                                            Öğretim ve Eğitim Grubu, Gaziantep
E24. 25.09.2014                   Spinal Denge ve Erişkin Deformitesi Kursu - TND Spinal ve
                                            Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, İzmir
E25. 29.10.2015                   Sagittal Balance Master Course - - TND Spinal ve Periferik
                                            Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Antalya
E26. 11-12.03.2016              1. İstanbul Hipofiz Sempozyumu ve Hipofiz Adenomlarının
                                            Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi
                                            Kursu - İstanbul Üniversitesi Hipofiz Merkezi, İstanbul
E27. 11.11.2017                   Lomber Endoskopik Girişimler Kursu - Türk Omurga
                                            Derneği, Ankara
E28. 18-20.05.2018              Neurosurgery Course Series 7 - 4th Prof. Dr. Evandro de
                                            Oliveira Skull Base Course - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp
                                            Fakültesi , İstanbul

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi - ANKARA