Kübital Tünel Sendromu

Kübital Tünel Sendromu

Elin üç ana sinirinden biri olan ulnar sinirin dirsek bölgesinde sıkışması veya basınca maruz kalması sonucu ortaya çıkan tablodur.  Sinir, dirseğimizin iç tarafındaki iki kemik çıkıntısının arasından ilerleyerek bu bölgedeki kasın iki başlangıç noktası arasındaki kübital tünel denilen yapı içerisinden geçer. Bu bölgede sinir çok yüzeyelleştiği için basıya ve travmaya açıktır.
Dirseğimizi büktüğümüzde sinir gerilir ve tünelin çapı küçülür. Dirseğin uzun süreli bükülü kaldığı durumlar örneğin, bilgisayar kullanma, araba kullanma, yazı yazma, eli başının altında uyuma sinirin tünelde sıkışmasını kolaylaştırır. Ayrıca daha önce geçirilmiş dirsek kırıkları, dirsekte oluşan kitleler, romatizmal hastalıklar da sinir sıkışmasına neden olabilir.
Hastalar genellikle ön kollarının iç yüzü ve elde, yüzük parmak ile küçük parmakta uyuşma karıncalanmadan şikayetçidirler. Dirsek bölgesinden ele doğru yayılan ağrı olabilir. Sinirdeki basının uzun süreli olduğu ileri evrelerde küçük parmak kısmındaki kaslarda erime ve güçsüzlük başlar.
Tanı, hastanın şikayeti ve muayene bulguları yanında EMG denilen sinir ileti testleri ile koyulur. Nadiren ultrasonografi, dirsek MRG, ulnar sinir MR nörografi gibi ileri tetkikler gerekebilir.
Tedavide şikayetleri yeni başlamış, erken evrede tanı koyulan hastalarda siniri sıkıştıracak pozisyonlardan kaçınmak için dirsek hareketlerini sınırlayıcı davranış terapisi, fizyoterapi uygulamaları, dirseği düz pozisyonda tutacak atellerin kullanımı ve antienflamatuar ilaç kullanımı faydalı olabilir. Bu tedaviden fayda görmeyen hastalarda, uzun süreli hastalığı bulunanlarda veya ileri evre hastalığı bulunan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide amaç sinirin sıkıştığı bölgenin gevşetilerek sinirin rahatlatılmasıdır. Ben lokal anestezi ile hastalığın evresi ve ameliyat esnasındaki gözlemlerime göre basit serbestleştirme veya sinirin sıkışma olasılığının daha az olduğu başka bir alana taşınması (transpozisyon) yöntemlerini uygulamaktayım.
Hastaların büyük çoğunluğunda uygun tedavi yöntemleri ile tam iyileşme sağlanabilmektedir.
Sağlıklı günler.
 

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi - ANKARA