KVKK KOMİSYON KARARI

Homepage KVKK KOMİSYON KARARI

Karar Tarihi                                                   :

Karar No                                                        :

GÜNDEM                                                      : İlgili kişi tarafından imha işleminin talep edilmesi.

İmha Gerekliliği Halinde:

[H*** U*** formatında] isimli ilgili kişinin Kliniğimize [.] tarihinde [.] sayılı başvurusu kapsamında [.] verilerinin silinmesi/anonim hale getirilmesi/yok edilmesi talep edilmiştir.

İlgili kişinin başvurusu, Klinik Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında değerlendirilmeye alınmış ve [.] isimli ilgili kişinin mevzuat gereğince verilerinin işlendiği anlaşılmıştır.

KVKK Komisyonumuzca ilgili kişinin talebi doğrultusunda talep etmiş olduğu verilerinin yasal 30 günlük süre zarfında ☐silinmesine ☐anonim hale getirilmesine ☐yok edilmesine ve söz konusu işlem hakkında ilgili kişiye bilgi verilmesine karar verilmiştir.

İlgili kişinin verileri [.]’ne aktarılmış olup, aktarım yapılan 3. kişiler [.](lütfen unvanlarını yazınız) durumdan haberdar edilmiş ve kendilerinden; verilerin ilgili kişinin talebi doğrultusunda imha edilmesi talep edilmiştir.

Kişisel verilerin silme/ anonim hale getirme/ yok etme süreçleri KVKK Komisyonunca idari olarak takip edilmiş ve teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Verisi İmha Edilen Kişiİmha Edildiği Saklama Ortamıİmha Edilen Veriler Saklama Süresinin Sona Erme Tarihiİmha Tarihi İmha Yöntemi
(H**** U***** Formatında)Elektronik- Basılı- Flash- CD- Harddisk vb.Kimlik İletişim Özlük Vb  Silme Anonim Hale Getirme Yok Etme  (Detay girilebilir)
SAKLAMA VE DEPOLAMADAN SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİONAYLAYAN KVKK KOMİSYON ÜYELERİ
Ad/Soyad/İmza/TarihAd/Soyad/İmza / Tarih