ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI AÇIK RIZA METİNİ

Homepage ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI AÇIK RIZA METİNİ

Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği (“Klinik”) bünyesinde bulunan şahsıma ait genel ve özel kişisel veri olarak nitelendirilen verilerin [Klinik] tarafından iş sözleşmesi ve Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metninde ve “Politika” da belirtilen esaslar dâhilinde toplandığını, işlendiğini ve aktarıldığını biliyorum.

Klinik bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Klinik tarafından tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yapıldığını, Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı, Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”)nı okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim

Kliniğin şahsıma ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, referans bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, etkinlik organizasyon ve görsel ve işitsel kayıtların alındığı faaliyetlere dahil olmam halinde ise görsel işitsel kayıt verilerinin, dijital ortam verilerinin işlendiğini bilmekteyim.

Klinik tarafından iş başvuru formunun Klinik dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımlar açık rızam dahilinde kabul edilmiştir.

İzah edilen veri işleme amaçları, işlenen veriler, aktarım sebepleri, veri aktarım tarafları tarafımca makul karşılanmış olup, söz konusu irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu hakların da bilincindeyim.

  • İşbu metinde ve ilgili metinlerde sayılan hususları beraber değerlendirerek;
  • Kullanılan mail vb. yöntemler vasıtasıyla yurt dışına veri aktarımı yapılması,
  • Etkinliklerde alınan görsel-işitsel kayıtlarımın Klinik tanıtım ve pazarlama amacıyla kullanımı,
  • Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü – ses kaydınız,

HUSUSLARINA HÜR İRADEMLE AÇIK RIZA VERİYORUM.

Rıza Vermeyi Arzu Etmediğim Hususlar:

  1. Veri Kategorisi Kapsamındaki Veriler:                                                                                                                                                                                                                            

2- Veri Paylaşım Tarafları: (Lütfen ilgili veri ile ilişkilendirerek belirtiniz)                                                                                                                                                                          

Çalışan/Stajyer Adayı Adı- Soyadı:

Tarih:

İmza: