ÇALIŞAN /STAJYER AÇIK RIZA

Anasayfa ÇALIŞAN /STAJYER AÇIK RIZA

Ben, Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği (“Klinik”) bünyesinde…………… tarihi itibariyle ……………………..............pozisyonunda görev yapmaktayım.

Klinik bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Klinik tarafından tarafıma eğitim verildiğini ve ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yapıldığını, çalışan/stajyer Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı, Op. Dr. Kubilay Murat ÖZDENER Kliniği Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”)nı okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında, Klinik’deki pozisyonum sebebiyle mevzuat dahilinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt etmekteyim.

Kliniğin şahsıma ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, risk yönetim bilgileri, gerektiği kadarıyla aile bireyleri ve yakınları bilgisi, finansal bilgiler, referans bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, hukuki bilgiler, Sağlık ve Sendika Verileri, Ceza Mahkumiyeti Verileri özel nitelikli kişisel verilerimin etkinlik organizasyon ve görsel ve işitsel kayıtların alındığı faaliyetlere dahil olmam halinde ise görsel işitsel kayıt verilerinin, dijital ortam verilerinin işlendiğini bilmekteyim.

            6698 sayılı Kanun uyarınca genel ve özel kişisel veri olarak nitelendirilen ve tarafıma bilgisi verilen şahsıma ait verilerin Klinik tarafından iş sözleşmesi ve çalışan/stajyer Aydınlatma Metninde ve “Politika” da belirtilen esaslar dâhilinde toplandığını, işlendiğini ve aktarıldığını biliyorum.

Klinik tarafından iş başvuru formunun ve özlük dosyası belgelerinin Klinik dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımlar açık rızam dahilinde kabul edilmiştir.

İzah edilen veri işleme amaçları, işlenen veriler, aktarım sebepleri, veri aktarım tarafları tarafımca makul karşılanmış olup, söz konusu irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu hakların da bilincindeyim.

  • İşbu metinde ve ilgili metinlerde sayılan hususları beraber değerlendirerek;
  • Kullanılan mail vb. yöntemler vasıtasıyla yurt dışına veri aktarımı yapılması,
  • Etkinliklerde alınan görsel-işitsel kayıtlarımın Klinik tanıtım ve pazarlama amacıyla kullanımı,
  • Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü – ses kaydınız,

HUSUSLARINA HÜR İRADEMLE AÇIK RIZA VERİYORUM.

Rıza Vermeyi Arzu Etmediğim Hususlar:

  1. Veri Kategorisi Kapsamındaki Veriler:                                                                                                                                                                                                                            

2- Veri Paylaşım Tarafları: (Lütfen ilgili veri ile ilişkilendirerek belirtiniz)                                                                                                                                                                          

Çalışan /Stajyer Adı- Soyadı:

Tarih:

TC Kimlik No:                                                                                                                     İmza: